Gårdsaneringer og gårdmiljø

Rum og sammenhæng

Er Jeres gårdmiljø det samlingpunkt det skal være - syntes du at I får udnyttet de mulighederne der er i jeres baggård?

Gården er det naturlige samlingspunkt, der hvor ejendommens beboere har et frirum og mulighed for at møde hinanden, den skal indeholde liv, leg, afslapning og sammenhæng der passer i stilen til resten af ejendommen.

I mange ejendomme ligger der skjulte muligheder i de tilhørende gårdrum og udenomsarealer. Mange gårdrum ligger ubenyttede hen og bliver nemt en oplagsplads for beboerene, måske er arealerne aldrig blevet sanerede, måske er de bare ikke tidssvarende - Og selv om man kunne tænke sig noget nyt, kan det være ganske svært at finde frem til den helt rigtige løsning, som samtidig indeholder en passende beplantning og belægning, der skal være både funktionel, langtidsholdbar og pæn at se på. 

Hvis du går med ønsker om renovering af jeres baggård kan vi tilbyde dig en stor erfaring med renovering af gårdrum og udenomsarealer og kan være med lige fra idéen til den færdige udførelse. Vi kan tilbyde tæt kontakt til arkitekter og landskabsarkitekter samt naturligvis til leverandører og underentreprenører – alle der kan tænkes at indgå i en totalløsning. Sammen med vores egen ekspertise kan vi trække på dem for at hjælpe vores kunder gennem den vanskelige men yderst vigtige planlægningsfase.

Vi kan hjælpe med alle punkter inden for gårdrenoveringer/ gårdsaneringer

 • Rydning af gården
 • Espalier og pergolaer, små træterrasser
 • Byrumsinventar
 • Plantekasser og højbede
 • Surbunds og Staudebede
 • Legepladser og faldunderlag
 • Kunstgræs og alm. græs
 • Alle former for belægninger - brosten, chaussé eller beton...
 • Forskellige former for asfaltbelægninger
 • Kloakeringer
 • Alle fagentrepriser: Tømrer, Murer, Smed, Elektrikker

Kontakt os for at få afdækket mulighederne i gård-rummet og få et bud på jeres samlingspunkt.

Skriv på post@kirkegaard.nu eller ring på 43 73 31 08 – og få en pris på din opgave!

Læs vores brochure