Nørregårdskolen

LAR anlæg på tidligere skole

Kunden ønskede afhjælpning af  indtrængende vand og et løft af udendørsområderne på skolen

Skolen havde gennem en årrække kæmpet med problemer med indsivende vand i kældre og overskydende vand ved kraftig nedbør. Da skolen skulle bruges til andet formål, havde kunden et ønske om at forbedre arealerne.

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard udarbejdede skitsetegninger og plante-planer, som i sammenarbejde med kunden blev godkendt og tilpasset til området, det var et stort ønske fra kunden at der skulle indgår mange planter og være et naturligt forløb.

Der blev sat pumpebrønde, lavet terrænreguleringer, opbygget afvandingskanaler og regnvandsbassiner til nedsivning, udført plantearbejder som bla. indeholdte sætning af omkring 10.000 løg, og plantning af ca. 5.000 stauder og buske med stor variation, desuden div. træer, Kirkegaard udførte desuden vedligeholdelse det første år.

Anlægget har stået sin prøve i forbindelse med flere kraftige regnskyl og fungere fuldstænding efter formålet.

 

 

 

"Kæmpe plante variation..."

Afdelingsleder Anlæg, jordbrugsteknolog
Christian H Andersen
christian@kirkegaard.nu
43 73 31 08