Kulturhuset Kilden

LAR anlæg ved Kulturhus

Farverig og varierende beplantning til glæde for brugere

Kulturhuset Kilden er et leveende hus i hjretet af Brøndbyøster. med Café, mødeloakaler, teatersal og biblotek er det et naturligt mødested for alle borgere.

Udearealerne ved Kilden demontrere,, hvordan regnvandet i byen kan integreres i bybilledet på en synlig måde, så man fra bygningens nedløbsrør kan følge dets vej gennem linjedræn og videre ud i regnbedene.

Fra regnbedene ledes eventuelt overskydende vand videre gennem åbne render til en lavning i parken.

Regnbedene er anlagt som 30 cm. dybe lavninger, så vandet kan opfanges og nedsive i jorden. Samlet set kan anlægget aflede og nedsive ca. 200 m³ regnvand, som kommer både fra bibliotekets og kulturhusets tag.

Gennem beplantningen i regnbedene vil man kunne  følge årtidernes skiften, da den er sammensat, så den året igennem fremstår flot. Både blomster og buske er valgt, så regnbedene kommer til at fremstå frodige. Heraf kan nævnes, at der er plantet ca. 3.000 stauder og lagt 1.500 løg.

Udover regnbede er der etableret ca. 915 m² klinkebelægning af bretagne-klinker og vandrender i pigsten og sorte indiske chaussésten.

Afdelingsleder Anlæg, jordbrugsteknolog
Christian H Andersen
christian@kirkegaard.nu
20 99 12 70