Espergærde Idrætsby

Ny Idrætsby

Stort fokus på overholdelse af tidsplaner og koordinering af arbejderne

Anlægsgartnerentreprisen var én af sekst fagentrepriser på den nye idrætsby i Espergærde.

Entreprisen omfattede etablering af 900 m² belægning inkl. bund- og bærelag samt opstribning. Omkring basketbanen blev der monteret 74 lbm. panelhegn i 4 meters højde.

Omkring bygning blev der sat 315 lbm. sokkelrender, etableret linjeafvanding og monteret inventar i form af cykelstativer og støvlevask.

Afslutningsvis er der plantet, og som udskudt arbejde er der etableret 8.000 m² græs inkl. forgående terrænregulering.

Arbejderne blev udført sideløbende med de øvrige fagentrepriser og der var derfor stort fokus på overholdelse af tidsplaner og koordinering af arbejderne.

Afdelingsleder Anlæg, jordbrugsteknolog
Christian H Andersen
christian@kirkegaard.nu
20 99 12 70