Tårnby Kirke

P-areal ved kirke

Bordurfliser og chaussésten

I fagentreprise blev udført rydning af eksisterende grusparkeringsplads, der blev etableret bærelag og plantehuler med rodvenlig bærelag, der blev anlagt græsarmering og sat chaussésten.

Den eksisterende adgangsvej til kirkegård og kapellet blev ryddet og anlagt med bordurfliser, samtidig blev der sat vandrender og etableret afløbsbrønd, afslutningvis blev der sat 11 stk. småbladet lind og plantet vedbend.

"P båse opmærket med svenske Bohus chaussésten "

Andre projekter