Tårnby Kirke

P-areal ved kirke

Bordurfliser og chaussésten

I 2016 etabelerede vi en ny P-plads for Tårnby Kirke. Entreprisen omfattede et areal beliggende udenfor kirkegården og bestod af p-plads, opkørsel til kapel-bygning, samt køreportale ind til kirkegården og kirken. Pladsen er omkranset af kabel-bygningen og et ca.  80 cm. højt og ca. 1 m bredt stendige, tilplantet med efeu.

Fagentreprisen omfattede rydning af eksisterende grusparkeringsplads, terrænregulering og etablering af bærelag. Der blev plantet 14 stk. lindetræer i plantehuler med rodvenlig bærelag, og anlagt græsarmering og sat chaussésten. desuden blev stendiget istandsat.

Af ovenstående kan fremhæves 212 m² bordursten samt 470 m² chausséstensbelægning. Desuden vandrender og etablering af afløbsbrønde.

"P båse opmærket med svenske Bohus chaussésten "

Afdelingsleder Anlæg, jordbrugsteknolog
Christian H Andersen
christian@kirkegaard.nu
20 99 12 70
Andre projekter