LAR P-Plads

PHA Campus

PHA Campus Roskilde, ny parkeringsplads

Etablering af ny parkeringsareal på ca. 2.900 m2 med 97 nye p-pladser. Opgaven bestod bl.a. i at håndtere regnvandet lokalt ved nedsivning gennem permeabelbelægningen, samt etablering af nye plantebede i og 
omkring parkeringsarealet.

PHA Campus