A/B Hellerupvej 56

Renovering af Kloak

I forbindelse med gårdrenovering skulle kloak fornyes

Tv-inspektions rapporten viste mange alvorlige fejl på det eksisternde anlæg, så total udskiftning af afløbsystem var nødvendig,

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard foretog udskiftning af rør og brønde i terræn og udførte strømpeforing af hovedstræk under bygning.

Da gården efterfølgende skulle renoveres valgte kunden at fokuseres på udelukkende at renovere rør og brønde fra mur-gennemføringer.

"...Både renovering af kloak og nyt gårdanlæg"

Projektleder, Kloakmester
Jan Høeg
janh@kirkegaard.nu
20 60 35 66