Center for Kræft og Sundhed

Træningsanlæg

Center for kræft og sundhed ønskede sig et udvendig træningsområde i et parkområde udenfor deres bygning.

Entreprisen omfattede omlægning af den eksisterende del af parken. Dele af parken henlå på udbudstidspunktet som ryddet for bygninger med overflade af råjord, grudmaterialer efter en midlertidig børnehave. Under rydningsarbejdet blev der lagt meget vægt på håndtering af forurentet jord  og eksisterende beplantning, som er fredet og skal bevares.

Den øvrige del a f entreoriseområdet var fungerende parkområde med græsplæen, stroe solitære træer, enkelte Pur- og hækbeplantnigner og forskellige buskbeplantninger.

Entreprisen omfattede nye terrænformer, nye befæstelser, græs- og plantearealer, bænke, belysning, træningsredskaber inkl. de tilhørende rydnings-,jord-, og reetableringsarbejder.

Af ovenstående kan fremhæves træningsredskaber, som var udbudt som funktionsudbud og ca.190 m2 gummibelægning samt ca. 500 m2 stier i slotsgrus.

 

Afdelingsleder Anlæg, jordbrugsteknolog
Christian H Andersen
christian@kirkegaard.nu
20 99 12 70