Velholdt Andelsboligforening

Vedligeholdelse Andelsboligforening

Kunden ønsker at arealerne til enhver tid skal fremstå velplejede og med et smukt helheds indtryk også fra bede og hække 

Vedligeholdelsen indeholder:

- Græsflader - opsamling af papir, kratrydning omkring faste forhindringer, kantskæring langs belægninger, gødskning og vanding

- Blomsterbede - Beskæring, gødskning, nedklipning, og lugning 

- Espalier - opbinding og justering

- Træer og buske - lettere beskæring, døde og knækkede grene fjernes, opstamning af enkelt træer, lugning under bærbuske.  

- Ukrudtsbekæmpelse - belægninger gasbrændes, pleje og gødskning af grønne tage

- Snerydning og saltning

Fagligheden skal være i højsædet, der er blevet udtrykt et krav om at arealerne bliver passet faglig korrekt, så omkostningerne på sigt bliver holdt nede og der ikke skal investeres i et nyt anlæg pga. dårlig vedligeholdelse 

Afd. Leder Vedligeholdelse
Karsten Knudsen
karsten@kirkegaard.nu
20 60 35 67
Anlægstekniker, Driftsupporter Vedligeholdelse
Mette Funder
mette@kirkegaard.nu
43 73 31 08
Andre projekter