Medarbejdere

Casper Marker
Gartner medhjælper
Telefon 43 73 31 08
Rasmus Bachman
Anlægsgartner Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Semih Mehdi Gökce
Anlægsgartner Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Jannie Grønnegaard-Vilsøe
Anlægsgartner Vedligeholdelse
Telefon 43 73 31 08
Michael Lauridsen
Anlægsgartner, Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Andreas Christiansen
Anlægsgartner Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Dennis Madsen
Anlægsgartner Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Troels E. Larsen
Anlægsgartner - Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Henrik N. Langsted
Anlægsgartner Vedligeholdelse
Telefon 43 73 31 08
Davie Beck
Anlægsgartnerelev, Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Kasper Ruthman
Anlægsgartner Anlæg
Telefon 43 73 31 08
Mikkel
Lasse Petersen
skov- og naturtekniker
Telefon 43 73 31 08
Peter Gustavsen
Chauffør, Værksted
Telefon 43 73 31 08
Peter Nielsen
Entreprenør afd., Værksted
Telefon 43 73 31 08
Martin Christensen
Anlægsgartner Vedligeholdelse
Telefon 43 73 31 08
Ina Luvin
Bogholder
Telefon 43 73 31 08
Karsten Knudsen
Afd. Leder Vedligeholdelse
Telefon 20 60 35 67
Christian H Andersen
Afdelingsleder Anlæg, jordbrugsteknolog
Telefon 20 99 12 70
Mette Funder
Anlægstekniker, Driftsupporter Vedligeholdelse
Telefon 43 73 31 08
Bo Skjoldager Andersen
Tilbudschef
Telefon 25 97 12 46
Jan Høeg
Projektleder, Kloakmester
Telefon 20 60 35 66
Bo Kirkegaard
Direktør
Telefon 43 73 31 08