AB Studsgården

Renovering af belægninger, nye parkeringslommer og arealer med overdækket cykelparkering

Opholdsvenlige og grønnere opholdsarealer

Ønsket om mere opholdsvenlige og grønnere opholdsarealer til alle beboere ligger til grund for forslaget til en ny grøn helhedsplan for bebyggelsen. Det udførte projekt er 1.etape af flere etaper.

Et parkeringsareal mod Studsgårdsgade blev omdannet til overdækket cykelparkering. Asfalt blev ryddet og der blev lagt sorte fliser.

Langs brandvejen blev der etableret nye parkeringslommer med skråparkeringer ind mod fællesarealerne inkl. nye vejbrønde. Det flotte Københavnerfortov blev ført bagom parkeringslommerne, så det stadig er muligt at færdes til fods.

Den eksisterende asfaltbelægning på brandvejen blev ryddet og der blev lagt ny asfalt og parkeringsbåse blev markeret på ny.

Beplantningen bestod af kirsebærtræer, bøgepur, buske og bunddække.

Sted

AB Studsgården

Anlagt

2020

Areal

3500 m2

Anlægssum

ca. 4.000.000

Byggeherre

AB Studsgården

Landskabsarkitekt

Hjørdis Sørensen Landskab

Entrepriseform

Hovedentreprenør

‘‘Jeg kender Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS som et professionelt firma, der udfører arbejde af god kvalitet. De er ordentlige, altid løsningsorienterede og behagelige at arbejde sammen med.

Firmaet har i en årrække løst opgaver jeg har haft ude i licitation, offentlige som private, senest første del af udearealerne til boligbebyggelsen AB Studsgaarden.’’

Hjørdis Sørensen Landskab mdl d.ark

Se mere på vores Instagram