Nye krav fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har pr. den 1 januar 2024 udstedt nye regler for brug af pesticider, som har stor betydning for den fremtidige vedligeholdelse af jeres belægninger. Miljøstyrelsen og EU har haft en længere dialog omkring dette og har pr. 28. februar 2024 udgivet nedenstående retningslinjer.

Miljøstyrelsen pr. 28. februar 2024

Den 1. januar 2024 trådte nye regler i kraft, som medfører, at der IKKE længere må bruges pesticider baseret på bl.a. glyphosat på belægninger og grusarealer. Det betyder, at ukrudtet fremadrettet skal bekæmpes på anden måde.

NYE BEKÆMPNINGSMIDLER Haveejere, kommunale medarbejdere, ejendomsfunktionærer, landmænd og andre, der hidtil har brugt Roundup eller andre glyphosatmidler til at bekæmpe ukrudt på stier, fortove, indkørsler, gårdspladser, terrasser og på grusarealer, skal i det kommende forår forberede sig på, at ukrudtet skal håndteres på en anden måde.

POLITISK BESTEMT Det skyldes, at der på baggrund af en politisk beslutning er indført en ændring i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, som har medført, at det på de nævnte arealer ikke længere er tilladt at bruge pesticider med mindre midlernes aktivstoffer og deres nedbrydningsprodukter er let-nedbrydelige.

UNDGÅ AMPA Derfor må man ikke længere bruge pesticider med glyphosat. Ved brug af glyphosat-produkter kan der dannes et nedbrydningsprodukt, der kaldes AMPA, som ikke er let-nedbrydeligt.

Ukrudtsbekæmpelse med pesticider baseret på glyphosat må derfor fremadrettet kun ske på arealer, hvor der bekæmpes ukrudtsplanter, der vokser i jord.

NYE BEKÆMPNINGSMIDLER Det er altså ikke længere tilladt at bruge glyphosatmidler på alle andre typer af belægninger bestående af fx grus, ral, fliser, brosten, asfalt, og beton.

Der er derfor god grund til at man nu har fokus på at forebygge vækst af ukrudt på fliser og andre belægninger og bruger alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse.