Glatførebekæmpelse

  • Glatførebekampelsesperioden fra d. 1. november til d. 31. marts.
  • Døgnovervågning af vej og luft temperatur.
  • Grundejerforeninger, Ejerforeninger, Andelsboligforeninger, Virksomheder.
  • Snerydning opstartes ved mere end 5 cm snefald.
  • Sikrer sikkert færdsel på stier og veje

Samlet antal lokationer

68

Samlet areal

ca. 490.000 m²

Se mere på vores Instagram