Græsklipning

  • Græsvæksten begynder ved jordtemperaturen 7-8 grader.
  • Af forskellige græstyper har vi brugsplæner, naturgræs, fælledgræs.
  • Der klippes med storegræsklipper, mindregræsklipper, håndskubber, robotklipper og slagleklipper.
  • Kantskære – skarpe græskanter mod belægning og bede.
  • Opsamling og bortskaffelse af nedfaldende løv.


Samlet antal lokationer

74

Samlet areal

ca. 215.000 m²

Se mere på vores Instagram