Vedligeholdelse Andelsboligforening

AB Enggaarden

Andelsboligforening valgt at tænke genanvendelse, regnvand og vaskemaskiner sammen

En andelsboligforening i Københavns Sydhavn ønskede at imødegå problemer med klimaforandringer og samtidig have indbygget funktionalitet og miljørigtige løsninger, Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard vandt opgaven og udførte den i 2016.

Anlægget består af nedsænkede arealer, med legeområde og grillplads som kan benyttes til ophold og leg, men samtidig kan håndtering store mængder regnvand.

Der er opført skure med Sedum-tage så regnvand har en større fordampningsoverflade, åbne render der leder vandet til faskiner og desuden 2 store tanke på 16 m2, der opsamler regnvandet til brug i vaskeriet.

Afdelingsleder Christian Andersen udtaler ”Projektet var interessant og godt, især med baggrund i at der var så god en dialog mellem rådgiver, beboere og vores virksomheden, et spændende projekt hvor vi havde mulighed for at sætte vores fingeraftryk på” 

Entreprisen indholdte desuden terrænreguleringer, asfaltering, insitu støbning af elementer, bygning af skure, plante og græsarbejder, kloakrenovering og strømpeforing.

Sted

Københavns Sydhavn

Anlagt

2016

Areal

ca. 3.500 m²

Anlægssum

ca. 6.000.000 kr.

Bygherre

AB Enggaarden

Rådgivere

Bang & Beenfeldt, Zoom Arkitekter

Entrepriseform

Hovedentreprise

”Det der gjorde, at dette projekt lykkedes så godt var, at der var en god dialog mellem rådgivere og entreprenør, og at alle parter havde en løsningsorienteret indstilling overfor de udfordringer, som vi mødte undervejs i projektet”

Kristoffer Sindby-Larsen, regnvandskonsulent

Se mere på vores Instagram