LAR anlæg på tidligere skole

Nørregårdskolen

Kunden ønskede afhjælpning af indtrængende vand og et løft af udendørsområderne på skolen.

Entreprisen omfattede ialt 4 skolegårde, 3 af dem henlå som alm. brugsplæne med 1 legeområde på ca. 150 m², samt mindre belægninger af fliser. Den sidste gård henlå med asfalt samt 4 store platantræer, som skulle indtænkes i det nye anlæg.

Skolen havde gennem en årrække kæmpet med vandproblemer i kældre ved kraftig nedbør. Da skolen skulle bruges til andet formål, havde kunden et ønske om at forbedre arealerne.

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard udarbejdede skitsetegninger og plante-planer, som i sammenarbejde med kunden blev tilpasset og godkendt. Det var et stort ønske fra kunden at der skulle indgår mange planter og være et naturligt forløb.

Entreprisen omfattede derefter en total TV-inspektion samt udbedring af fejl. Desuden blev der etableret pumpebrønd. Entreprisen omfattede også terrænreguleringer, opbygning af afvandingskanaler og regnvandsbassiner til nedsivning og tilplantning.

Af ovenstående kan fremhæves plantearbejder som bla. indeholdt sætning af omkring 10.000 løg, og plantning af ca. 5.000 stauder, samt buske og træer. Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S udførte desuden vedligeholdelse det første år.

Anlægget har stået sin prøve i forbindelse med flere kraftige regnskyl og fungere fuldstænding efter formålet.

Sted

Brøndby

Anlagt

2014 – 2016

Anlægssum

ca. 2.000.000 kr.

Byggeherre

Brøndby Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Se mere på vores Instagram