LAR anlæg

Få styr på regnvandet med LAR

Mange kommuner har i disse år stort fokus på at afkoble regnvand fra spildevandssystemet, for at aflaste det i forvejen hårdt pressede kloaksystem. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) kan være en god løsning, da der i rigtig mange tilfælde er gode muligheder for at holde regnvandet på egen matrikel matrikel – uden at gå på kompromis med æstetikken. Kombinationen af kloakmesterarbejde og arbejder med belægninger, planter og græs falder anlægsgartneren meget naturligt. Uanset om man vil have en løsning der er skjult under jorden, et smukt regnbed, eller en kombination af flere løsninger, er vi i stand til at løfte opgaven, så vores kunder får lige nøjagtig den løsning der er bedst for dem.

Et LAR-anlæg kan blandt andet indeholde:

  • Faskine

  • Regnbed

  • Regngrøft

  • Regnvandssø

  • Grønt tag eller – væg

  • Permeabel belægning.

Få hjælp af fagfolk hele vejen

Vi har to uddannede regnvandskonsulenter, med en baggrund indenfor kloak- og anlægsgartnerfaget. Vi hjælper gerne med i processen omkring ansøgning hos myndigheder og udarbejdelse af nedsivningsprøve. Når anlægget står færdig, kan der udarbejdes en plan for drift og vedligeholdelse af det færdige anlæg.

Se mere på vores Instagram