Ny Idrætsby

Espergærde Idrætsby

Stort fokus på overholdelse af tidsplaner og koordinering af arbejderne

Anlægsgartnerentreprisen var én af sekst fagentrepriser på den nye idrætsby i Espergærde.

Entreprisen omfattede etablering af 900 m² belægning inkl. bund- og bærelag samt opstribning. Omkring basketbanen blev der monteret 74 lbm. panelhegn i 4 meters højde.

Omkring bygning blev der sat 315 lbm. sokkelrender, etableret linjeafvanding og monteret inventar i form af cykelstativer og støvlevask.

Afslutningsvis er der plantet, og som udskudt arbejde er der etableret 8.000 m² græs inkl. forgående terrænregulering.

Arbejderne blev udført sideløbende med de øvrige fagentrepriser og der var derfor stort fokus på overholdelse af tidsplaner og koordinering af arbejderne.

Sted

Espergærde

Anlagt

2018 / 2019

Areal

ca. 900 m²

Anlægssum

ca. 2.000.000 kr.

Byggeherre

Helsingør Kommune

Landskabsarkitekt

Totalrådgiver: Elkiær og Ebbeskov.
Underrådgiver Landskab: GHB
Landskabsarkitekter

Entrepriseform

Fagentreprise

Se mere på vores Instagram