Østbanegadekarréen

Renovering af udtjent gård på Østbanegade.

Renovering af større gård, med nye belægninger af klinker og slotgrus.

Gamle udtjente belægninger, legeplads og græsarealer er blevet ryddet. Sunde træer og rododendron er blevet bevaret. Den nyetableret gård tager udgangspunkt i et indprentende, grønt og frodigt opholdsrum med mulighed for leg og rekreation. Græsarealet midt i gården er ødet væsentligt og der er nu mulighed for opholde sig på græsplænen, mens børnene legere på den nye legeplads. Langs facaderne er der etableret belægninger i slotsgrus til cykelparkering. Gennem gården er der etableret 2 stier i klinker, på den måde skabes en sammenhængende gårdhave der både tilgodeser behovet for at opholde sig privat og en funktionel gårdhave med plads til barnevogn og cykler. Det gode samarbejde har igen vist sig i resultatet af denne flotte gårdhave. I dette projekt har vi bl.a. arbejdet med kloak, sokkelarbejde, forurenet jord,

Sted

København

Anlagt

2021/2022

Areal

3000 m2

Anlægssum

4.300.000

Rådgiver

Opland Landskabsarkitekter

Byggeherre

Københavns Kommune

Se mere på vores Instagram