Renovering af kloak

A/B Hellerupvej 56

I forbindelse med gårdrenovering skulle kloak fornyes.

Tv-inspektions rapporten viste mange alvorlige fejl på det eksisternde anlæg, så total udskiftning af afløbsystem var nødvendig,

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard foretog udskiftning af rør og brønde i terræn og udførte strømpeforing af hovedstræk under bygning.

Da gården efterfølgende skulle renoveres valgte kunden at fokuseres på udelukkende at renovere rør og brønde fra mur-gennemføringer.

Sted

Hellerup

Anlagt

2017

Anlægssum

ca. 300.000 kr.

Byggeherre

A/B Hellerupvej 56

Se mere på vores Instagram