Renovering af skolegård i kælderniveau

Udskiftning af ældre terrænmur af træ samt belægning.

Skolegård i kælderniveau på Islev skole.

Projektet omfattede en skolegård i kælderniveau på Islev Skoles Østlige side. Skolegården fremstod med ældre belægning og en terrænmur af træ.

Arbejderne omfatter derfor rydning og bortkørsel af fx. belægning og støttemur. Etablering af en ny 2 m høj og 85 m lang støttemur i L-elementer inkl. dræn på for- og bagside. Der blev etableret hegn samt ny beplantning ovenfor muren. Der blev lagt 400 m² ny belægning nedenfor terrænmuren. for enden af skolegården blev der etableret en indbygget bænk i hårdt træ.

Under udførelsen blev der lagt meget vægt på sikkerheden ved transport af materialer til og fra byggepladsen, idet arbejdet blev udført på en skole.

Sted

Rødovre

Anlagt

2018

Areal

ca. 4.700 m²

Anlægssum

ca. 875.000 kr.

Byggeherre

Rødovre Kommune

Landskabsarkitekt

Hjørdis Sørensen Landskab Mdl

Entrepriseform

Fagentreprise

Se mere på vores Instagram