Ukrudtbekæmpelse

  • Bekæmpelse af uønsket vegetation, frø- eller rodukrudt for minske af spredning.
  • Termisk, mekanisk, kemisk og manuelt ukrudtsbekæmpelse
  • Ved større araler med bar jord, rådgive/ gå i dialog med kunden – få arealet tilplantet med bunddækkende prydplanter, udlægning af barkflis, træflis, kakaoskaller.

Samlet antal lokationer

70

Samlet areal

ca. 280.000 m²

Se mere på vores Instagram