Vedligeholdelse Andelsboligforening

Velholdt Andelsboligforening

Kunden ønsker at arealerne til enhver tid skal fremstå velplejede og med et smukt helheds indtryk også fra bede og hække

Vedligeholdelsen indeholder:

  • Græsflader – opsamling af papir, kratrydning omkring faste forhindringer, kantskæring langs belægninger, gødskning og vanding

  • Blomsterbede – Beskæring, gødskning, nedklipning, og lugning

  • Espalier – opbinding og justering

  • Træer og buske – lettere beskæring, døde og knækkede grene fjernes, opstamning af enkelt træer, lugning under bærbuske.  

  • Ukrudtsbekæmpelse – belægninger gasbrændes, pleje og gødskning af grønne tage

  • Snerydning og saltning

Periode

Januar – december

Areal

ca. 22.000 m²

Fagligheden skal være i højsædet, der er blevet udtrykt et krav om at arealerne bliver passet faglig korrekt, så omkostningerne på sigt bliver holdt nede og der ikke skal investeres i et nyt anlæg pga. dårlig vedligeholdelse

Se mere på vores Instagram